Polski Inkubator Rzemiosła

Głównym celem nowego Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości I kształcenia dualnego. O wsparcie już wkrótce będą mogły aplikować organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemiosł.

Roczny budżet programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach, wynosi 10 mln zł, a jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030.

 Do jego głównych celów należą:

- wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych

- rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

W ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem programu, organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje m.in. na:

  • doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny
  • zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych
  • organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych
  • organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych
  • - specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła)
  • organizację festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych
  • doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
  • konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych.

Wnioski do konkursu będzie można składać już w czerwcu br. do Narodowego Instytutu Wolności.

 

Źródło i więcej informacji TUTAJ