E-learning dla obszarów górskich i podgórskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”. Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03-23.04.2021 roku na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie ma na celu:
• Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat ograniczeń i walorów obszarów górskich pod kątem rozwijania działalności rolniczej i okołorolniczej.
• Przedstawienie możliwości i instrumentów rozwijania przedsiębiorczości w oparciu o lokalne produkty i usługi wraz z przykładami ich zastosowania.
• Prezentację przykładów i dobrych praktyk zróżnicowanych, pomysłowych, z sukcesem zrealizowanych przedsięwzięć, jako inspirację do podjęcia działań.
• Zachęcenie do skorzystania z zaprezentowanych możliwości, z pełną świadomością potencjalnych trudności wynikających ze specyfiki obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie składa się z trzech modułów edukacyjnych:

1. Rozwój działalności rolniczej na obszarach górskich i podgórskich
2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o produkty i usługi związane
z regionem
3. Dobre przykłady w rozwoju działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich


Więcej informacji o szkoleniu TUTAJ

Rejestracja na szkolenie odbywa się w terminie 10.03 – 23.03.2021 r. poprzez platformę e-CDR TUTAJ 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl