Startuje e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

e-US ma zapewnić szybki dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach w jednym miejscu szybko, wygodnie i kompleksowo będzie można załatwić swoje sprawy podatkowe. Elektroniczny US umożliwi pełną transakcyjność m.in. poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio w systemie.

Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy.

e-URZĄD SKARBOWY budowany będzie etapami do września 2022 r.

Na początku (od 1.02.2021) będzie oferował:

  • dostęp do danych podatkowych
  • integrację z usługą Twój e-PIT
  • informację o mandatach
  • dostęp do e-mikrofirmy
  • możliwość płatności online za niektóre zobowiązania
  • możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism 

Usługi/funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:

  • e-zaświadczenia
  • integracja z serwisem e-TOLL
  • usługi dla notariuszy i komorników sądowych
  • usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

Szczegółowe informacje o e-URZĄD SKARBOWY TUTAJ  

 

źródło: Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse