Brexit – co po 1 stycznia 2021 – wskazówki dla przedsiębiorców

Wraz z rokiem 2020 kończy się okres przejściowy w relacjach z Wielką Brytanią. Oznacza to, że wymiana handlowa będzie się odbywała na zasadach dotyczących krajów trzecich.

Wielka Brytania jest drugim partnerem handlowym Polski po Niemczech. Polska administracja od dłuższego czasu prowadzi działania informacyjne na temat BREXITu, które adresowane są do przedsiębiorców. Wiodącą rolę w tym zakresie pełnią Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz kancelaria Prezesa rady Ministrów. W działania informacyjne włącza się również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki nadzorowane tj. Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

MRiRW przygotowało w tym zakresie  m.in. ulotkę informacyjną ze wskazówkami dla przedsiębiorców. Apeluje się  jednocześnie aby przedsiębiorcy na bieżąco monitorowali komunikaty administracji rządowej

Ulotka informacyjna


Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo