„Droga do naprawy …. ” - konferencja

Komisja Europejska organizuje w dniu 13 października 2020 roku konferencja w formie wirtualnej pn. „Droga do naprawy - umożliwienie małym firmom prowadzenia handlu międzynarodowego. Działania polityczne dla gospodarki po pandemii ” . Spotkanie odbędzie się przez platformę WebEx, w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie platforma Access2Markets, która będzie nowym publicznym portalem informacyjnym o dostępie do rynków krajów pozaunijnych (obecnie: unijna platforma MADB) oraz o zasadach importu do Unii Europejskiej (obecnie: EU Trade Helpdesk).

Access2Markets będzie narzędziem sprzyjającym umiędzynarodowieniu polskich podmiotów za granicą oraz zapewni wsparcie dla eksportu i importu.
Dodatkowe atuty tej bazy to między innymi:

  • uporządkowane informacje na temat warunków eksportu do krajów poza UE oraz importu do UE,
  • dostęp do wszystkich umów o wolnym handlu UE z krajami trzecimi. Szczegółowo opisane zostaną reguły pochodzenia ujęte w tych umowach, w tym czy dany produkt może otrzymać preferencyjne pochodzenie,
  • wykaz barier w handlu w krajach pozaunijnych,
  • procedury i formalności importowe w dostępie do krajów poza UE i do UE,
  • asystent handlowy, który krok po kroku będzie informować o procedurach w dostępie do krajów trzecich dla podmiotów dopiero rozpoczynających eksport lub import,
  • dodatkowe zakładki dotyczące inwestycji i usług,
  • tłumaczenie informacji z bazy na języki krajów UE, w tym na język polski,
  • możliwość użycia aplikacji Access2Markets na telefonie komórkowym.

Do udziału w spotkaniu mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, które aktualnie działają lub planują rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ 

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars