100 mln złotych na innowacje w rolnictwie

10 września 2020 r. ruszył konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  „Szybka ścieżka Agrotech” w ramach poddziałania 7/1.1.1/2020 programu Inteligentny Rozwój. O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Wsparcie w ramach „Szybkiej ścieżki Agrotech” otrzymają projekty nowatorskie przynajmniej na rynku krajowym, prowadzone w regionach słabiej rozwiniętych z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Warunkiem koniecznym dla otrzymania wsparcia jest zobowiązanie do wdrożenia  rozwiązania stanowiącego wynik projektu na rynek. Projekty mogą dotyczyć automatyzacji i robotyzacji w rolnictwie, mechanizacji w rolnictwie, efektywnej digitalizacji produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie, rolnictwa precyzyjnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, żywności innowacyjnej, biotechnologii rolniczej, bioenergii i biomateriałów. Dotacje pokryją koszty prowadzenia badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i przedwdrożeniowych.

Szczegółowy zakres tematyczny TUTAJ.

Wnioski o dotacje można składać do 6 listopada 2020.

Więcej informacji i regulamin konkursu TUTAJ.

Źródło:   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl