Nowy start dla przedsiębiorców

Nowy Start to program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierający przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą. Program sprzyja ożywieniu przedsiębiorczości w czasie kryzysu wywołanego pandemią.

Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać  przedsiębiorcy z całej Polski, w szczególności: 

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Nabór do projektów jest prowadzony przez 4 operatorów wyłonionych przez PARP.

Szczegóły pomocy oraz dane operatorów TUTAJ