Odmrażanie kolejnych branż w gospodarce

Od 6 czerwca br. rusza kolejny etap odmrażania polskiej gospodarki, który obejmie branże fitness, organizatorów kongresów i targów oraz właścicieli parków rozrywki, basenów, sal zabaw i siłowni. Wytyczne dla powyższych sektorów opracowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem  Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

Wytyczne GIS określają, w jaki sposób można bezpiecznie świadczyć usługi oraz z nich korzystać w czasie tzw. nowej normalności.

Wybrane wytyczne dla parków rozrywki:

 • Zaleca się umieszczenie na terenie parku rozrywki stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności:
 • Wejścia główne, bramy wejściowe – minimum 1 dezynfektor na każde 50 m2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych.
 • Przystanki dla autobusów i ciuchci – 1 dezynfektor na każdy przystanek.
 • Alejki, ciągi komunikacyjne – 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi.
 • Wejścia do atrakcji – min. 1 dezynfektor przed wejściem do atrakcji.
 • Sklepy z pamiątkami – min. 1 dezynfektor na każdy sklep.
 • Salony gier, place zabaw - min. 1 dezynfektor na każdy punkt.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 • Codzienna dezynfekcja obiektu.
 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Cały personel parku jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek.
 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Wybrane wytyczne dla branży fitness:

 • Należy podzielić realizowane przez pracowników obiektu zadania tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 • Kluby/siłownie są obowiązane zapewnić:
 • osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).
 • Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 • Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Przypominamy, że  w nowym rygorze sanitarnym swoją działalność wznowiły już:

 • od 4 maja: biblioteki, galerie i centra handlowe (w tym także wyspy handlowe), branża hotelarska, usługi fizjoterapeutyczne,
 • od 18 maja: salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne,
 • od 30 maja: restauracje i bary hotelowe.

Pełne wytyczne dla poszczególnych branż: TUTAJ