Co nowego w Tarczy 4.0 dla przedsiębiorców?

Projekt tarczy antykryzysowej planuje poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymanie ciągłości procesu inwestycyjnego poprzez m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych, dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

Czytaj więcej: Co nowego w Tarczy 4.0 dla przedsiębiorców?

Czasowe zniesienie abonamentu RTV

W związku z panującym stanem epidemii koronawirusa, rząd wprowadził czasowe zniesienie obowiązkowego abonamentu RTV. Ze zwolnienia mogą skorzystać usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor, np. usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej.

Czytaj więcej: Czasowe zniesienie abonamentu RTV