Pomoc dla kolejnych 9 branż

Rada Ministrów przyjęła uchwałę rozszerzającą pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm o kolejne dziewięć kodów PKD, w tym  z branży edukacyjnej, handlowej i rozrywkowej.  

Szacowane na ok. 38 mld zł wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 trafi do przedsiębiorców z kolejnych 9 branż. To oznacza, że docelowo może skorzystać z niego ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych objętych 54 kodami PKD. Rozwiązania zawarte w Tarczy Finansowej PFR 2.0 mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej przedsiębiorstw, a w konsekwencji ochronić wiele miejsc pracy i zapobiec bankructwom tych, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Pomoc rządu zostanie skierowana do przedsiębiorców prowadzących:

  • sprzedaż hurtową odzieży i obuwia;
  • działalność klubów sportowych;
  • naukę języków obcych;
  • sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
  • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
  • produkcję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • postprodukcję związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • dystrybucję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • nagrania dźwiękowe i muzyczne.

Wsparcie dla nowo dodanych branż wyniesie 750 mln zł. Szacuje się, że z tej formy dofinansowania będzie mogło skorzystać kolejne 5 tys. przedsiębiorstw z nowo dodanych kodów.  


Źródło: www.gov.pl

Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów z dn. 2 lutego 2021 zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”