Odroczony ZUS za listopad dla beneficjentów Tarczy 6.0

Płatnicy objęci wsparciem Tarczy 6.0, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek ZUS za listopad 2020 r.  mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności. Komunikat wyprzedzający w tej sprawie opublikował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Po wejściu w życie przepisów nowej ustawy przewidujących zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad,  płatnicy działający pod kodami PKD uwzględnionymi w Tarczy antykryzysowej 6.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie. Dotyczy „płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. 

Wnioski o odroczenie płatności  (wniosek RDU) można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.  

Więcej szczegółów TUTAJ

Źródło: ZUS www.zus.pl