Zawieszenie opłaty targowej

W ramach pomocy z tarczy branżowej zawieszony ma być pobór opłaty targowej w 2021 r. Opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników, dla których uiszczenie nawet niewielkich opłat jest odczuwalnym obciążeniem. Samorządom, które tracą z tego powodu dochody, będą przyznawane rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dla części gmin, które posiadają duże targowiska, oraz tych o charakterze uzdrowiskowym lub turystycznym wpływy z opłaty są istotną pozycją budżetową. W niektórych gminach dochody z tytułu opłaty targowej nie są wysokie, projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł. (za punkt odniesienia przyjmuje się 2019 r.). Utrata dochodu zostanie w pełni zrekompensowana - z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: www.gov.pl