Świadczenie postojowe dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - aktualizacja

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do uzyskania rekompensaty przychodów utraconych na skutek ograniczeń wywołanych pandemią.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2 080 zl lub 1300 zł, w zależności od dotychczasowego sposobu i skali rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy oraz procentowego spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Świadczenie ma charakter jednorazowy. 

Świadczenie dotyczy osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020, mieszkają na terytorium Polski jako obywatele RP lub na podstawie stałego lub czasowego prawa pobytu oraz nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

  • osób, które korzystają z Ulgi na start
  • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

O wypłatę świadczenia można ubiegać się trzykrotnie. O wypłatę kolejnego świadczenia można ubiegać się na podstawie złożonego oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wnioski o świadczenie postojowe należy składać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Więcej informacj: TUTAJ

Źródło: www.zus.pl