Kredyty z dopłatą do oprocentowania

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa. Dopłaty obejmą część odsetek należnych bankowi i będą wypłacane ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania,  utworzonego w tym celu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dopłaty do oprocentowania będą należne w wysokości 2 punktów procentowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i 1 punktu procentowego dla pozostałych beneficjentów. Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r. W 2020 roku na ten cel przeznaczone zostanie prawie 300 mln zł, a w kolejnym – 270 mln zł.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19

Tekst ustawy TUTAJ