Ulgi dla przedsiębiorców w opłacaniu składek ZUS

Płatnicy składek ZUS, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek ZUS w następstwie COVID-19 mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu składek.

Mogą oni wnioskować o ulgi w opłacaniu składek ZUS. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i okresu jego działalności.  Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Uzyskanie  wsparcia odbywa się na podstawie wniosku. Możliwe jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulga dotyczy wyłącznie składek za rok 2020.

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: www.zus.pl