Czasowe zniesienie abonamentu RTV

W związku z panującym stanem epidemii koronawirusa, rząd wprowadził czasowe zniesienie obowiązkowego abonamentu RTV. Ze zwolnienia mogą skorzystać usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor, np. usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej.

Z uiszczania opłaty za abonament radiowo-telewizyjny do tej pory zwolnione były:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym osoby głównie z  branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz zakładów fryzjersko-kosmetycznych nie muszą płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych. Należy spełnić jedynie dwa warunki:

  1. po pierwsze rzeczywiście udostępniać swoim klientom przed 31 marca 2020 roku radio lub telewizję, oraz
  2. terminowo opłacać wspomniany abonament do 8 marca 2020 roku.

Po spełnieniu kryteriów ustawowych nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków i składać żadnego wniosku.

Źródło: www.gov.pl