Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Fundusz Gwarancji Rolnych to pomoc skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym. Taka forma wsparcia ma szczególne znaczenie w czasie trwania pandemii, gdy wiele niekorzystnych zjawisk mających wpływ na rynek produktów rolnych może osłabić stabilność finansową – zwłaszcza małych przedsiębiorców – z dnia na dzień. 

Czytaj więcej: Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Unijne wytyczne BHP w czasie pandemii

W warunkach zagrożenia COVID-19 jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) może w praktyczny sposób pomóc w dostosowaniu pracy do nowych okoliczności oraz przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID‑19. Wspierając w tym zakresie unijnych pracodawców i pracowników, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaktualizowała wydane w kwietniu 2020 r. unijne wytyczne: „COVID-19 - Powrót do miejsca zatrudnienia — dostosowywanie środowiska pracy i ochrona pracowników”.

Czytaj więcej: Unijne wytyczne BHP w czasie pandemii

Tarcza 7.0 również dla nowopowstałych firm

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, które na mocy rozporządzenia Rady Ministrów weszły w życie od 1 lutego 2021 r. Wsparciem zostaną objęte także firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r.   

Czytaj więcej: Tarcza 7.0 również dla nowopowstałych firm