Wydłużenie terminów na złożenie sprawozdań finansowych i rocznych zeznań CIT

W związku z sytuacją epidemiczną Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2021 składanych w 2022 roku. 9 marca br. opublikowano rozporządzenie zmieniające terminy  sprawozdań finansowych. Przesunięcie terminów dotyczy również jednostek sektora prywatnego  i podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe i wynosi 3 miesiące.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminów na złożenie sprawozdań finansowych i rocznych zeznań CIT

Uproszczona procedura zatrudniania pracownika z Ukrainy

Przepisy, które nowelizują niektóre ustawy i rozporządzenia o zatrudnianiu cudzoziemców weszły w życie 29 stycznia 2022 roku. Uproszczona procedura zatrudniania  cudzoziemców – tzw. zatrudnienie na oświadczenie, dotyczy obywateli sześciu państw Europy Wschodniej, w tym Ukrainy.  Aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy, wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie może być złożone na okres 24 miesięcy zatrudnienia. Ponadto powiatowy urząd pracy nie będzie przeprowadzać testu rynku pracy. To znacząco skróci procedurę i pozwoli szybciej legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Czytaj więcej: Uproszczona procedura zatrudniania pracownika z Ukrainy

Tarcza antykryzysowa w 2022 roku

W ramach nowej tarczy antykryzysowej 2022 można uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2021 roku,   świadczenie postojowe 2022 maksymalnie do sześciu razy oraz dotacje dla przedsiębiorców. Z pomocy tarczy antykryzysowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których firmy mają w przeważającej działalności ściśle określone kody PKD. Nowa tarcza antykryzysowa jest dostępna także dla małych firm i dla samozatrudnionych.   

Czytaj więcej: Tarcza antykryzysowa w 2022 roku