Informacje o rynku pracy dla obywateli Ukrainy

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.

Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronienia przez działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Zakładka (link ) o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • Rynek pracy w Polsce
  • Rynek pracy w Unii Europejskiej
  • Pomoc w innych obszarach

Najważniejszą stroną internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy – również w znalezieniu pracy – jest www.pomagamukrainie.gov.pl Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczące rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in. do:

  • Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
  • Portalu usług elektronicznych urzędów pracy
  • Centralnej Bazy Ofert Pracy i aplikacji ePraca
  • Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524

Źródło Ministerstwo Rodziny i Polityki Spoęłcznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-zakladka-dot-rynku-pracy-dla-obywateli-ukrainy-na-wortalu-publicznych-sluzb-zatrudnienia