100 milionów złotych w Szybkiej Ścieżce „Agrotech”

Rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. 100 milionów złotych z Funduszy Europejskich trafi na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 roku.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach będzie decydować jego poziom technologiczny. Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów.

Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania minimum na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym – poza województwem mazowieckim. Nabór przeprowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa sześć głównych obszarów tematycznych, w które mają wpisywać się finansowane projekty, są to:

  • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie
  • mechanizacja w rolnictwie
  • aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie
  • rolnictwo precyzyjne (smart fields)
  • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza
  • bioenergia i biomateriały

Wsparcie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można otrzymać?