Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Czytaj więcej: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich - aktualizacja

W związku z dynamicznym wzrostem zakażeń COVID-19, kierując się poczuciem odpowiedzialności zarówno za uczestników szkoleń, jak i wykładowców, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) podjęła decyzję o przełożeniu na rok  2021 szkoleń dla KGW, planowanych pierwotnie na październik i listopad br. O nowych terminach szkoleń, zakwalifikowane KGW zostaną poinformowane w I kwartale 2021 roku.

Czytaj więcej: Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich - aktualizacja

Poradnik „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla KGW”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do zapoznania się z Poradnikiem dla Kół Gospodyń Wiejskich, opracowanym przez w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, i nowych, dopiero założonych KGW, a zawarta w nim wiedza i porady pomogę w prężnym rozwijani ich działalności.

Czytaj więcej: Poradnik „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla KGW”

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego zaprasza do udziału w projekcie pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Trwa rekrutacja na szkolenia dla członków KGW z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego.

Czytaj więcej: Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich