Razem łatwiej w czasie pandemii – wnioski z cyklu warsztatów

Cykl spotkań warsztatowych on-line  organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi potwierdził, że w przypadku aktywnych mieszkańców wsi, liderów, członków organizacji czy grup nieformalnych Internet stanowi skuteczne narzędzie komunikacji.  Wnioski z warsztatów to źródło wiedzy o tym, jak wygląda życie działaczy społecznych w czasie pandemii i jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości. 

Czytaj więcej: Razem łatwiej w czasie pandemii – wnioski z cyklu warsztatów