Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Rząd, za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności, udzieli wsparcia organizacjom pozarządowym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.

Wystąpienie COVID-19 negatywnie wpływa nie tylko na stan gospodarski, ale także na kondycję III sektora. Wiele działających w jego ramach podmiotów nie może realizować swoich planowanych działań ze względu na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Narodowy Instytut Wolności uruchomił specjalny program wsparcia finansowego dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku wystąpienia COVID-19. Mogą z niego korzystać:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Koła gospodyń wiejskich,
 • Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Wsparcie w ramach Programu może być przeznaczone na wsparcie kluczowych obszarów działalności organizacji, które zawierają się w jednym z dwóch priorytetów:

 • Priorytet 1 „Działania wspierające”, obejmuje przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych, np. zaopatrywanie społeczności lokalnej w materiały przeciwdziałając zarażeniu koronawirusem, zajęcia edukacyjne.
 • Priorytet 2, „Bezpieczeństwo NGO”, w ramach którego możliwe są 3 typy działań:
  • Działania podejmowane w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19,
  • Działania podejmowane w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19,
  • Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa wyżej.

Wyczerpująca lista przykładów działań dozwolonych i kosztów niekwalifikowanych znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Warto dokładnie się z nią zapoznać przed rozpoczęciem planowania działań.

Maksymalna kwota dotacji przyznawanej przez Narodowy Instytut Wolności uzależniona jest od priorytetu, w ramach którego realizowany jest projekt. Limit dla priorytetu I wynosi 50 000 zł, a dla priorytetu 2 limit wsparcia ustalony został na poziomie 40 000 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest przez System Obsługi Dotacji (https://generator.niw.gov.pl). Trwa on od 12 maja do czasu wykorzystania środków w ramach Programu lub daty jego zakończenia. Realizacja dofinansowanych działań musi zakończyć się w każdym przypadku do końca listopada 2020 roku.

Jeden podmiot może tylko jeden raz ubiegać się o wsparcie w ramach każdego z priorytetu. Innymi słowy, jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski o przyznanie dotacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności: TUTAJ

Źródło: www.niw.gov.pl