Rozliczenie dotacji Kół Gospodyń wiejskich - poradnik

Do 31 stycznia br. Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie dla swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji. Podlegającym temu obowiązkowi KGW zarejestrowanym w ARiMR  dedykowany jest poradnik pn. Finanse Koła Gospodyń Wiejskich opracowany wg stanu prawnego na dzień 15.01.2021.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 roku. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła – w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
  • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca 2020 roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW. 

Więcej informacji oraz wzory dokumentów TUTAJ 

Kołom Gospodyń Wiejskich, które rozpoczęły działalność w 2020 roku i tym, które rozważają rozpoczęcie działalności w oparciu o Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich [Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932)] polecamy poradnik Finanse Koła Gospodyń Wiejskich, Iwona Raszeja Ossowska, 2021.

Opracowanie jest przewodnikiem po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez koła gospodyń wiejskich (KGW) wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2021 roku.

Poradnik jest dostępny do pobrania TUTAJ