Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich - aktualizacja

W związku z dynamicznym wzrostem zakażeń COVID-19, kierując się poczuciem odpowiedzialności zarówno za uczestników szkoleń, jak i wykładowców, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) podjęła decyzję o przełożeniu na rok  2021 szkoleń dla KGW, planowanych pierwotnie na październik i listopad br. O nowych terminach szkoleń, zakwalifikowane KGW zostaną poinformowane w I kwartale 2021 roku.

Rekrutacja na szkolenia dla członków KGW z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego została zakończona. EFRWP publikuje listy zakwalifikowanych uczestników TUTAJ

 

Szkolenia są częścią projektu pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich” realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. Projekt stanowi kontynuację operacji prowadzonej w roku 2019, która była adresowana do  pozostałych 7 województw Polski (woj. mazowieckie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie i woj. opolskie).
Materiały z ubiegłorocznej edycji projektu są dostępne TUTAJ.

 

Źródło: www.efrwp.pl