Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. Wnioski można składać od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30 

Celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie uniwersytetów ludowych, które:

  • umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływają na rozwój społeczności lokalnych,
  • są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacje w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:

  • Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1),
  • Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2),
  • Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3),
  • Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).

Do składania wniosków w Konkursie uprawnione są organizacje działające w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi.

Dotacja, w wysokości zależnej od realizowanego priorytetu,  może być udzielona na okres od 18 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.  

 

Szczegóły Programu i regulamin do pobrania TUTAJ

 

Źródło: Narodowy Instytut Wolności www.niw.gov.p