Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wesprze projekty kierowane do młodych ludzi

W ramach projektu grantowego „Równać szanse” organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kulturalne mogą uzyskać wsparcie na działania rozwijające kompetencje społeczne młodzieży z małych miejscowości.

Regionalny konkurs grantowy „Równać szanse” kierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek i grup nieformalnych z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Odbiorcami działań w projekcie muszą być młodzi ludzie między 13 a 19 rokiem życia.

Przygotowanie projektów w ramach konkursu „Równać szanse” jest ciekawym wyzwaniem, które warto podjąć. Projekty muszą zostać przygotowane przez osoby dorosłe, ale dofinansowane działania powinny być realizowane przez młodzież. Środki w ramach grantu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów takich działań, między innymi zakup materiałów i sprzętu, transport, wyjazdy studyjne, promocję, wyżywienie, honoraria wykonawców. Projekty mogą trwać maksymalnie 6 miesięcy i muszą zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2021 r. Ich zakres tematyczny jest w zasadzie dowolny. Warunkiem przyznania dofinansowania jest to, by w ramach projektu młodzież uzyskiwała przestrzeń do samodzielnych działań, które pozwalają na rozwój pasji i zainteresowań oraz nawiązywanie współpracy z lokalnymi partnerami.  

Nabór wniosków trwa do 27 października 2020 roku. Generator wniosków oraz instrukcja ich tworzenia dostępne są na stronie www.rownacszanse.pl. Należy zwrócić uwagę, że preferowane będą projekty realizowane z udziałem wkładu własnego wnioskodawcy lub współfinansowane z innych źródeł. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu to 8500 zł.

Ogłoszenie o konkursie grantowym TUTAJ