Dotacje dla sektora pozarządowego w ramach Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Trwa konkurs Narodowego Instytutu Wolności, dzięki któremu organizacje obywatelskie mogą otrzymać wsparcie na bieżącą działalność.

W 2018 roku Rada Ministrów zatwierdziła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO). Jest on realizowany przez Narodowy Instytut Wolności, a jego głównym celem jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji III sektora oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym. Łączny budżet Programu wynosi 585 mln zł. Beneficjentami Programu mogą być między innymi: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne.

PROO realizuje następujące priorytety:

  1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
  2. Kapitały żelazne
  3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
  4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
  5. Wsparcie doraźne.

Konkursy na projekty w ramach poszczególnych priorytetów ogłaszane są w różnych terminach. W przypadku niektórych działań zostały one zakończone w 2019 roku, a dla innych priorytetów będą uruchamiane dopiero w przyszłości. Obecnie trwa kolejna edycja konkursu na projekty w ramach priorytetu 5 „Wsparcie doraźne”. Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku. Składane są one w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie: https://generator.niw.gov.pl/. Warto zwrócić uwagę, że będą one sprawnie procedowane. Wszystkie dotacje w ramach konkursu muszą zostać przyznane do końca 2020 roku.

W ramach „Wsparcia doraźnego” Narodowy Instytut Wolności wspiera 3 rodzaje działań w organizacjach obywatelskich:

  1. Pomoc doraźna – dofinansowanie wydatków związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami utrudniającymi realizację celów statutowych,
  2. Życie publiczne – wsparcie uczestnictwa przedstawicieli NGO w wydarzeniach ważnych dla życia publicznego,
  3. Członkostwo - pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym.

Regulamin obecnie trwającego konkursu dopuszcza ubieganie się o dotacje w wysokości maksymalnie 10 000 zł.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są TUTAJ.

Źródło: Narodowy Instytut Wolności www.niw.gov.pl