Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego zaprasza do udziału w projekcie pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Trwa rekrutacja na szkolenia dla członków KGW z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego.

Szkolenia planowane są według następującego harmonogramu:

13.10.2020 – kujawsko-pomorskie (ODR w Minikowie)

14.10.2020 – pomorskie(ODR w Starym Polu)

15.10.2020 – zachodniopomorskie (ODR w Barzkowicach)

20.10.2020 – podkarpackie (ODR w Boguchwale)

21.10.2020 – lubelskie(ODR w Końskowoli)

22.10.2020 – podlaskie (ODR w Szepietowie)

03.11.2020 – dolnośląskie (ODR we Wrocławiu)

04.11.2020 – śląskie (ODR w Mikołowie)

05.11.2020 – łódzkie (ODR w Bratoszewicach).

 

W programie szkoleń znajdują się następujące zagadnienia:

  • możliwości sprzedaży produktów przez KGW,
  • istoty krótkich łańcuchów dostaw,
  • krajowych i unijnych systemów jakości żywności - lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych;
  • możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, w tym również wskazywanie możliwych źródeł finansowania prowadzonej działalności.

 

W szkoleniach może wziąć udział po 2 członków jednego KGW. Rekrutacja trwa do 21 września 2020. Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.

 

Projekt stanowi kontynuację operacji realizowanej w roku 2019, która była adresowana do    pozostałych 7 województw Polski (woj. mazowieckie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie i woj. opolskie).
Materiały z ubiegłorocznej edycji projektu są dostępne TUTAJ.

 

Źródło: www.efrwp.pl