Dofinansowanie Projektów Solidarności

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności uruchomiony został program Projektów Solidarności, czyli dofinansowania  działań realizowanych przez młodych ludzi na rzecz inicjowania pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Nabór wniosków trwa do 1 października 2020 roku.

W 2016 roku Komisja Europejska utworzyła Europejski Korpus Solidarności – program kierowany do młodzieży i organizacji pracujących z młodymi ludźmi. Jego głównym celem jest pomaganie młodych Europejkom i Europejczykom w rozwoju zawodowym i funkcjonowaniu na rynku pracy. W ramach EKS realizowane są projekty pozwalające nabyć kompetencje oraz doświadczenie zawodowe. Jego założeniem jest również, że podejmowanie przez młode osoby działania na rzecz wspólnego dobra pozwalają im nabywać przydatne umiejętności i kształtować postawy ułatwiające wchodzenie w dorosłość.

Europejski Fundusz Solidarności dotychczas skupiał się na 2 rodzajach działań: Projektach Wolontariatu oraz Projektach Staży i Miejsc Pracy. Obecnie uruchomiony został jego trzeci filar w postaci Projektów Solidarności, które obejmują działania kierowane do społeczności lokalnych.

Regulamin naboru na Projekty Solidarności nie określa zamkniętego katalogu możliwych działań. Jedynym warunkiem jest to, że muszą one być zainicjowane i zrealizowane przez młodych ludzi oraz przynosić korzyść najbliższemu otoczeniu. Wśród sugerowanych przez Europejski Korpus Solidarności zakresów tematycznych znajdują się: edukacja i kształcenie zawodowe, obywatelstwo i udział w życiu demokratycznym, środowisko naturalne i jego ochrona, migracja, kultura. Możliwe jest jednak zgłaszanie wykraczających poza te sugestie propozycji.

O dofinansowanie Projektów Solidarności mogą występować grupy młodych osób zarejestrowane w Europejskim Portalu Korpusu Solidarności. Więcej informacji na temat rejestracji TUTAJ. Przed zarejestrowaniem się w portalu należy zwrócić uwagę, że osoby młode są tu definiowane jako ludzie pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Zgłaszane przez nich projekty mogą być realizowane przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje o naborze na Projekty Solidarności TUTAJ.

Źródło: Europejski Korpus Solidarności www.eks.org.pl