Fundusz Pomocowy PAFW dla NGO 2020

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeznaczyła milion złotych dla polskich organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Mogą z niego skorzystać organizacje z całej Polski realizujące działania zbieżne z misją PAWF. Nabór wniosków trwa od 14 lipca do 11 sierpnia 2020.

Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.  

Fundusz oferuje doraźne wsparcie, którego celem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji oraz dofinansowanie projektów skierowanych do konkretnych grup beneficjentów lub społeczności, w której organizacja działa. Pojedyncza dotacja wynosi maksymalnie 40 tysięcy zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Dofinansowaniu podlegają działania realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r. prowadzone w następujących obszarach:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty,
  • rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora pozarządowego,
  • dzielenie się polskim doświadczeniem z okresu transformacji ustrojowej i integracji europejskiej z krajami byłego bloku wschodniego.

Celem programu jest pomoc w zachowaniu dorobku, który organizacje wypracowały w przeszłości, dlatego też do udziału w konkursie zaproszone są  podmioty działające co najmniej trzy lata.   

Regulamin konkursu i generator wniosków TUTAJ

Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności