Razem łatwiej w czasie pandemii – wnioski z cyklu warsztatów

Cykl spotkań warsztatowych on-line  organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi potwierdził, że w przypadku aktywnych mieszkańców wsi, liderów, członków organizacji czy grup nieformalnych Internet stanowi skuteczne narzędzie komunikacji.  Wnioski z warsztatów to źródło wiedzy o tym, jak wygląda życie działaczy społecznych w czasie pandemii i jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości. 

Warsztaty były adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) lub grup nieformalnych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Dotychczas odbyły się cztery edycje wydarzenia.  Uczestnicy warsztatów wypracowali odpowiedzi na następujące pytania:

  • DO CZEGO możemy PORÓWNAĆ obecną sytuację?
  • Czego POTRZEBUJĄ mieszkańcy i liderzy?
  • Jakie są obecne BARIERY, utrudniające, uniemożliwiające działania społeczne?
  • Jakie są obecne ZASOBY do wykorzystania przez lokalne organizacje społeczne?

Stworzyli także listę pomysłów na działania w lokalnych społecznościach w sytuacji dystansu/pandemii.

Z pełnymi wynikami warsztatów można zapoznać się TUTAJ

Podsumowanie cyklu warsztatów dostępne jest na stronie internetowej Fundacji Wspomagania Wsi