Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.  Wnioski można składać do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację  programu, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.

Aktywność Kół Gospodyń wiejskich ma w Polsce bezprecedensowy charakter i rozmiar. Również w czasie pandemii KGW podejmują ważne społeczne inicjatywy, tj.  szycie maseczek, przygotowywanie posiłków dla osób przebywających na kwarantannie czy pomoc seniorom. Od ubiegłego roku działalność KGW wspiera rządowy program dotacyjny.

Do aplikowania o wsparcie uprawnione są organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Rejestru i wynosi:

  • 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

KGW może wykorzystać dotację na realizację celów związanych z :

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Szczegóły programu TUTAJ