Konkurs „Moja Mała Ojczyzna” - do 30.07.2020

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza IV edycję na konkurs „Moja Mała Ojczyzna”, który ma na celu aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Projekty mają w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Dofinansowanie w maksymalne kwocie 30 000 zł może być przeznaczone na:

 

Konkurs jest adresowany do:

Projekty mogą być realizowane w gminach do 100 tys. mieszkańców.

 

Termin składania wniosków: 10.06.2020 -31.07.2020 r. do godz. 13:00

Wyniki: 01.10.2020 r. (czwartek) do godz. 18:00.

Realizacja projektów: 04.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

 Źródło: Fundacja BGK https://www.fundacja.bgk.pl