Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – wydłużenie terminu

Termin składania wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej został wydłużony w tegorocznej edycji do 31 lipca.

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu – certyfikaty przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

Dodatkowo w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe  w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Szczegółowe informacje oraz generator wniosków: TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej