Po pierwsze Rodzina! - konkurs

5 czerwca br. ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodzin. Termin składania ofert upływa 27 czerwca br., a okres realizacji to 15 września - 31 grudnia 2020 r.

Program jest adresowany do organizacje pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych. Wymagane jest, by organizacja posiadała doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

Główne cele konkursu to wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom.

Pula nagród wynosi 6 mln zł. Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany. Termin składania ofert rozpoczyna się 5 czerwca 2020 r. o  godz. 18.00, a upływa 27 czerwca 2020 r. o godz. 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 15 lipca 2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MRPiPS.

Szczegóły oraz regulamin konkursu: TUTAJ