Program Działaj Lokalnie wesprze walkę z epidemią koronawirusa

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą ubiegać się o granty w ramach Programu Działaj Lokalnie. Priorytetem w tym roku jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), które realizowane jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach. Jego cechą jest decentralizacja. Konkursy grantowe prowadzone są przez liczne Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL). Środki finansowe nie są więc rozdzielane na poziomie centralnym.

Każdy ODL-ów przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów o wartości maksimum 6000 zł każdy. Dofinansowywane projekty powinny dotyczyć aktywizacji społeczności i przyczyniać się do rozwiązywania konkretnych lokalnych problemów. O przyznanie dotacji mogą starać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości liczących do ok. 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo, miejscowości te muszą znajdować się w zasięgu działania któregoś z ODL. Osoby zainteresowane pozyskaniem grantu powinny więc w pierwszej kolejności sprawdzić czy w ich przypadku spełnione są te warunki. Informacje o prowadzonych naborach także należy sprawdzić na stronie danego Ośrodka Działaj Lokalnie. Wykaz ODL-ów znajduje się na stronie Programu.

Priorytetem konkursów prowadzonych w ramach Programu Działaj Lokalnie w 2020 roku jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Zakres możliwych działań jest bardzo szeroki. Granty mogą dotyczyć na przykład edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Przed przystąpieniem do tworzenia pomysłu na działanie warto dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu prowadzonego przez dany ODL oraz zainspirować wzorcowymi projektami dofinansowanymi w poprzednich latach, które można znaleźć na stronie Programu. Pomocne mogą być także spotkania informacyjne oraz doradztwo prowadzone przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Wiele z nich prowadzi aktualnie nabory wniosków.

Strona Programu Działaj Lokalnie: http://dzialajlokalnie.pl/