Szkolenia dla KGW

Od 24 maja br. startują szkolenia dla kół gospodyń wiejskich w ramach projektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II” realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W związku z trwającą pandemią COVID-19  będą realizowane w formie on-line.

Czytaj więcej: Szkolenia dla KGW

Fundusz pomocowy 2020-2021

Do 10 kwietnia br. trwa nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym, którego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Czytaj więcej: Fundusz pomocowy 2020-2021

„Bitwa Regionów” w nowej odsłonie!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią i w warunkach trwającej epidemii COVID-19  szósta edycja konkursu przenosi się częściowo do przestrzeni wirtualnej Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: „Bitwa Regionów” w nowej odsłonie!

Rozliczenie dotacji Kół Gospodyń wiejskich - poradnik

Do 31 stycznia br. Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie dla swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji. Podlegającym temu obowiązkowi KGW zarejestrowanym w ARiMR  dedykowany jest poradnik pn. Finanse Koła Gospodyń Wiejskich opracowany wg stanu prawnego na dzień 15.01.2021.

Czytaj więcej: Rozliczenie dotacji Kół Gospodyń wiejskich - poradnik