Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego zaprasza do udziału w projekcie pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Trwa rekrutacja na szkolenia dla członków KGW z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego.

Czytaj więcej: Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Razem łatwiej w czasie pandemii – wnioski z cyklu warsztatów

Cykl spotkań warsztatowych on-line  organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi potwierdził, że w przypadku aktywnych mieszkańców wsi, liderów, członków organizacji czy grup nieformalnych Internet stanowi skuteczne narzędzie komunikacji.  Wnioski z warsztatów to źródło wiedzy o tym, jak wygląda życie działaczy społecznych w czasie pandemii i jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości. 

Czytaj więcej: Razem łatwiej w czasie pandemii – wnioski z cyklu warsztatów