Wsparcie żywnościowe Wakacje 2022 z Programu PAJACYK

Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa. Wnioski konkursowe można składać od 15 kwietnia do 15 maja 2022r.

Czytaj więcej: Wsparcie żywnościowe Wakacje 2022 z Programu PAJACYK

„Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

W związku z wojną na Ukrainie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła w programie „Działaj Lokalnie” specjalną ścieżkę grantową pn. „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. W lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom zza wschodniej granicy. O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czytaj więcej: „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

Publikacja „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zachęca do przeczytania dostępnej już, trzeciej edycji publikacji „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, w której przedstawiono najlepsze przykłady działań i rozwiązań, kryjących się pod hasłem „dobra praktyka”..

Czytaj więcej: Publikacja „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji...

Wsparcie działań organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej rząd w trybie pilnym zdecydował o przeznaczeniu 10 mln złotych dla organizacji pomocowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj więcej: Wsparcie działań organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Aktywizacja zawodowa i integracja cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Program w sposób szczególny uwzględnia cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym związanej z działaniami zbrojnymi na Ukrainie. 

Czytaj więcej: Aktywizacja zawodowa i integracja cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce