Tymczasowy profil zaufany

Członkowie zarządów organizacji, którzy nie posiadają konta na platformie ePUAP mogą zdalnie stworzyć tymczasowy profil zaufany.

Organizacje pozarządowe w Polsce są już oswojone z e-usługami. Stało się to za sprawą sprawozdań finansowych, które od 2019 roku mogą być przygotowywane i składane jedynie w formie elektronicznej. Taka forma sprawozdawczości ma wiele zalet. Obecnie nie jest już konieczne ponoszenie opłat związanych ze składaniem sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie trzeba także odwiedzać właściwego sądu ani dostarczać dokumentacji do urzędu skarbowego. Jedynym utrudnieniem jest tu konieczność posiadania przez członków zarządu danej organizacji profili zaufanych. Można je założyć na dwa sposoby:

  1. Całkowicie zdalnie, wykorzystując dostęp do bankowości elektronicznej,
  2. Poprzez rejestrację konta na platformie ePUAP, a następnie wizytę w punkcie potwierdzającym i aktywowanie go.

Z tej drugiej metody mogą korzystać osoby nieposiadające dostępu do bankowości elektronicznej lub osoby, których bank nie współpracuje z platformą ePUAP.

Doświadczenia z roku 2019 wskazują, że większości organizacji pozarządowych złożenie sprawozdania finansowego nie powinno dostarczać trudności. W tym miejscu warto przypomnieć, że termin na dopełnienie tego obowiązku został w roku 2020 przesunięty do 30 września, o czym pisaliśmy już w Poradniku. Problem może pojawić się w przypadku, gdy organizacja pierwszy raz składa sprawozdanie lub w przypadku powołania do zarządu nowych osób, które nie utworzyły swoich profili zaufanych przed wybuchem epidemii koronawirusa.

W związku z wystąpieniem COVID-19 Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ułatwienie dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego i nie mogą (lub nie chcą) wykorzystać do jego założenia bankowości elektronicznej. Możliwe jest teraz stworzenie tymczasowego profilu zaufanego całkowicie zdalnie, bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Wizyta ta zostanie zastąpiona przez rozmowę video z urzędnikiem, który zweryfikuje tożsamości wnioskującego. Konieczne będzie oczywiście posiadanie komputera wyposażonego w kamerę. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu będzie możliwe złożenie wniosku o utworzenie zwykłego profilu, który ważny jest przez 3 lata.

Instrukcja tworzenia tymczasowego profilu zaufanego TUTAJ

Przydatne informacje na temat sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych TUTAJ