Instrukcja dla OSP

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wydał specjalną instrukcję dla OSP uczestniczących w działaniach związanych z koronawirusem SARS-COV-2. Instrukcja stanowi kompendium aktualnych zasad obowiązujących wszystkich obywateli oraz szczegółowe zalecenia dla zaangażowanych w walkę z pandemią strażaków ochotników.

Czytaj więcej: Instrukcja dla OSP

Ruszył nabór wniosków na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej: Ruszył nabór wniosków na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej