#PomagamUkrainie

Komitet ds. Pożytku Publicznego informuje, że w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a instytucjami koordynującymi w poszczególnych częściach Polski wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, będzie regularnie wysyłał newsletter z bieżącą listą najpilniejszych potrzeb w każdym z województw.

 Decyzją MSWiA udział NGO w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.

Kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu. W innym przypadku oferowaną pomoc można zgłaszać za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl.

Komitet ds. Pożytku Publicznego z góry dziękuje za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/pozytek/