OWES-y udzielą nowego rodzaju wsparcia w związku z epidemią koronawirusa.

Dostawy produktów i usług potrzebnych do walki z epidemią mogą pomóc podmiotom ekonomii społecznej w przetrwaniu kryzysu.

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne należą do grupy działalności gospodarczych najbardziej zagrożonych skutkami spodziewanego kryzysu wywołanego pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Wynika to z faktu, że wiele z nich działa w branżach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem, co z powodowało znaczny spadek ich przychodów w ostatnich tygodniach. Szansą dla takich podmiotów jest akcja podjęta przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Będą one dokonywać zakupów od podmiotów ekonomii społecznej, w tym także od przedsiębiorstw społecznych. Przedmiotem skupu będą produkty i usługi możliwe do wykorzystania w działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutków wystąpienia koronawirusa. OWES-y będą kupować między innymi środki higieniczne, środki ochrony osobistej, usługi cateringowe, usługi transportowe, różnego rodzaju usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, usługi czyszczenia i odkażania. Wsparcie to pomoże podmiotom ekonomii społecznej przetrwać nadchodzący trudny okres. Warunkiem skorzystania z niego jest zgłoszenie się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego na obszarze, na którym znajduje się siedziba danego PES.

Wykaz Ośrodków Ekonomii Społecznej: https://wykazowes.ekonomiaspoleczna.gov.pl/