Razem stwórzmy Kronikę KGW

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi podejmuje inicjatywę stworzenia Kroniki Kół Gospodyń Wiejskich. Materiały nadesłane przez KGW zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu w specjalnej zakładce Kronika KGW.

Koła gospodyń wiejskich pełnią bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Na przestrzeni lat organizacje te pielęgnowały polską tradycję, promowały sztukę ludową i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Dziś jest podobnie, chociaż krąg zainteresowań i obszar działania tych organizacji znacznie się poszerzył.

Inicjatywa Kroniki KGW ma na celu upowszechnienie nieocenionej  pracy, jaką Koła Gospodyń Wiejskich wykonują, by na wsi żyło się lepiej o się lepiej i wiedzy o tym, jak przyczyniają się do kultywowania lokalnej kultury. 

 Szczegóły akcji TUTAJ 

 

Źródło: www.nikidw.edu.pl