Krajowy finał konkursu "Koło ARiMR w sercu wsi"

W centrali ARiMR rozstrzygnięty został etap ogólnopolski konkursu filmowego pod tytułem „Koło ARiMR w sercu wsi”. W finale rywalizowali zwycięzcy wojewódzkich etapów konkursu, wyłonieni przez poszczególne oddziały regionalne ARiMR. Patronat nad konkursem objęła Pani Halina Szymańska, Prezes ARiMR.

Zwycięzcą etapu ogólnopolskiego konkursu „Koło ARiMR w sercu wsi” zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Dobczyna w woj. mazowieckim. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Występy z woj. świętokrzyskiego. Na trzecim miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich z Bustryk w Małopolsce.

Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia finansowego dla KGW z budżetu państwa oraz zaprezentowanie efektów udzielanej pomocy.

W skali całej Polski na konkurs wpłynęło blisko 100 filmów trwających od 3 do 5 minut. Ich autorzy włożyli niemało trudu, aby w jak najbardziej atrakcyjnej formie zaprezentować dokonania i historie swych kół. Jurorzy wyłaniając zwycięzców brali pod uwagę zgodność treści filmu z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość prac oraz jakość ich wykonania. Podczas oceny dokonanej przez jury decydujące znaczenie miała przede wszystkim oryginalność scenariusza i stopień zaangażowania Członkiń i Członków kół w powstanie filmu.


Źródło oraz link do filmów: https://www.arimr.gov.pl