Solidarni z osobami z niepełnosprawnościami

Negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Można je wesprzeć między innymi zakupując niepowtarzalne kartki, ozdoby i upominki świąteczne wykonane przez podopiecznych  warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej: Solidarni z osobami z niepełnosprawnościami

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia. Wraz z wydłużeniem terminu składania ofert w konkursie zmieniła się również data jego rozstrzygnięcia – wyniki zostaną podane do 30 września.

Czytaj więcej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania...

Archiwum pandemii

Stan epidemii wprowadzony na terenie Polski spowodowany walką z koronawirusem wywarł niemały wpływ na życie wszystkich obywateli. Wszyscy uczą się żyć i funkcjonować w nowej rzeczywistości pełnej ograniczeń. Żyjemy w czasie niezwykłym, który jest jedną z przyczyn aby zachować świadectwa tego czasu dla przyszłych pokoleń. Archiwa Państwowe zainicjowały akcję „Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem”.

Czytaj więcej: Archiwum pandemii