Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Czytaj więcej: Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to cykl wydarzeń przygotowany z myślą o popularyzacji wkładu jaki KGW wnoszą w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego. Na festiwal składa się 16 imprez wojewódzkich oraz wielki finał na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie. Zgłoszenia uczestnictwa do 20 kwietnia br.

Czytaj więcej: Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”

Solidarni z osobami z niepełnosprawnościami

Negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Można je wesprzeć między innymi zakupując niepowtarzalne kartki, ozdoby i upominki świąteczne wykonane przez podopiecznych  warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej: Solidarni z osobami z niepełnosprawnościami