„Natura od kuchni” – konkurs dla KGW

Wystartował ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. W rezultacie konkursu dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.

Czytaj więcej: „Natura od kuchni” – konkurs dla KGW

#PomagamUkrainie

Komitet ds. Pożytku Publicznego informuje, że w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a instytucjami koordynującymi w poszczególnych częściach Polski wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, będzie regularnie wysyłał newsletter z bieżącą listą najpilniejszych potrzeb w każdym z województw.

Czytaj więcej: #PomagamUkrainie

Startuje PROO 5, edycja 2022 - wsparcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy

Uwzględniając obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do Polski,  w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich uruchomiony został specjalny konkurs dotacyjny. Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Czytaj więcej: Startuje PROO 5, edycja 2022 - wsparcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy

#SzczepimySię z KGW

Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę #SzczepimySię z KGW.

Czytaj więcej: #SzczepimySię z KGW

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Czytaj więcej: Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to cykl wydarzeń przygotowany z myślą o popularyzacji wkładu jaki KGW wnoszą w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego. Na festiwal składa się 16 imprez wojewódzkich oraz wielki finał na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie. Zgłoszenia uczestnictwa do 20 kwietnia br.

Czytaj więcej: Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”