„Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid

Projekt szkoleniowy jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.
Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid realizuje  MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. Jest on współfinansowany jest ze środków UE w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;
5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: LINK (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).


źródło: http://kompetencjedlaturystyki.pl