Wyjątki w ograniczeniach działalności obiektów turystycznych

Całkowity zakaz prowadzenia działalności przez obiekty hotelarskie w okresie od 1.-11.04.2020 w związku ze stanem epidemii nie dotyczy m.in. osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca br. Osoby te mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. obiekty świadczące usługi hotelarskie  (czyli – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych) są objęte całkowitym zakazem  prowadzenia działalności. 

Obiekty te mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

  • osób w kwarantannie lub izolacji,
  • personelu medycznego,
  • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
  • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca; osoby te mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

 Źródło:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DU 2020 R. Poz. 576)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DU 2020 R. Poz. 577)