Do 21 maja 2020 trwa dodatkowy nabór ofert w ramach "Senior+", edycja 2020

O wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+” mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie lub w partnerstwie z pozarządowymi organizacjami pożytku publicznego.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu 1  oraz modułu 2, przy czym dofinansowanie w ramach modułu 2 dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu „Senior+”. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek  w dodatkowym naborze wynosi:  16,5 mln zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Więcej szczegółów: TUTAJ

Źródło: http://senior.gov.pl/