Program dotacyjny „Kultura w sieci” – wnioski przedłużone do 21.04.2020

Organizacje pozarządowe i samorządowe jednostki kultury mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na upowszechnianie pracy twórczej lub artystycznej w internecie ze względu na problemy w działalności w okresie epidemii.

W związku ze znaczącymi utrudnieniami, jakie w działalności podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury  powodują wymogi stanu zagrożenia epidemicznego,  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił program dotacyjny „Kultura w Sieci”. Celem programu  finansowe wsparcie upowszechnienia realizacji działań twórczych, artystycznych i rozwijających kapitał kulturowy za pomocą narzędzi internetowych.  Programem zarządza Narodowe Centrum Kultury.

Nawet 100% dofinansowania w kwocie od 50.000 do 150.000 zł można otrzymać na:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury,
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  •  tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: www.nck.pl