Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe - termin wydłużony do 15.06.2020, aktualizacja

W związku z  panującą w kraju sytuacją epidemiczną rolnicy otrzymali więcej czasu na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i  obszarowych w ramach PROW 2014-2020.

Do 15 czerwca 2020 roku można składać wnioski o przyznanie:

 • Płatności bezpośrednich,
 • Płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020:
  • Rolnictwo ekologiczne,
  • Dobrostan zwierząt,
  • Płatności ONW,
  • Rolno-środowiskowo-klimatyczne,
  • Zalesienie.

Przekroczenie terminu składania wniosków po 15 czerwca 2020 będzie skutkowało pomniejszeniem płatności o 1%  za każdy dzień, za wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Źródło:  www.gov.pl/rolnictwo