Więcej czasu na oświadczenia dotyczące płatności bezpośrednich i obszarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji wydłużyła  do 15 maja 2020 termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019   można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), jednak później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności tj. do 15 maja 2020.

Oświadczenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  dostarczyć można poprzez:

  • pozostawienie we wrzutniach, które znajdują się w Biurach Powiatowych ARiMR,
  • wysłanie pocztą tradycyjną,
  • używając platformy ePUAP,
  • wysłanie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie) ,
  • złożenie przez aplikację eWniosekPlus.

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: www.arimr.gov.pl